Allt inom solenergi och klimatsmart teknik för fastigheter!


"En bra planering säkerställer i hög grad resultatet och driftsäkerheten hos en anläggning"

"Vi gör alla våra projekt i kalkylprogram PV-SOL. Det är ett internationellt verktyg som används över hela världen och uppdateras ständigt.

Att inte göra riktiga kalkyler anser vi vara oseriöst och missvisande"

"Vi kommer aldrig att bli störst!...... Men vi kommer alltid sträva efter att vara bäst!"

Före


Vi kan hjälpa er med förutsättningarna för er solanläggning.

Vi gör alla förebyggande uppdrag som projektering, kalkylering och budgetberäkningar.

Bidragsansökningar.

Vi utbildar personal och håller föreläsningar om solenergisystem.


Under


Vi kan ta på oss hela projektledarfunktionen.

Vi kan ta hand om allt från föranmälan till nätägare, göra avrop och löpande se till installationen.

Vi upprättar dokument för drift och underhåll.

Efter


Vi utför fullständiga besiktningar av solenergisystem.

Vi säkerställer funktioner och kan hjälpa till med serviceavtal för er anläggning.

Vi dokumenterar och överlämnar drift & underhållsdokument.


Allmänt


Vi utför besiktningar på redan befintliga anläggningar.

Vi kan hjälpa till med garantiärenden mot leverantör.

Vi utför service och reparationer på typer av solenergisystem.

Vi kan skapa förebyggande struktur för säker och långvarig funktion av er anläggning.

Vi kan hålla föreläsningar inom solenergi.

KONTAKTA OSS

 063-12 10 10 / 070-291 63 34

Copyright © All Rights Reserved